Fælles oprydning på Strandengen

Kære Amager Fælleds Venner

Søndag den 29. oktober 2017 kl. 10.00 – 16.00 vil vi tage arbejdstøjet på, smøge ærmerne op og hjælpe naturen på Amager Fælleds gamle Strandeng.

I fællesskab vil vi fjerne træ, barkflis og anden organisk materiale der er efterladt fra forberedelserne til VVM undersøgelsen af området.


Så tag madpakke, kage og kaffe med og deltag i denne begivenhed.
Hvis du har en eller flere af nedenstående redskaber må du også meget gerne medbringe dem:

– River
– Greve
– Høtyve
– Skovle
– Trillebøre
– Hansker
Og hvad du ellers kan forstille dig vi kan få brug for.

Alle kan være med, stor som små i det omfang man nu engang kan. Så tag endelige hele familien med ud og nyd naturen og vær med til at vise at Amager Fælleds Venner sætter handling bag ordene:

”Bevar Amager Fælled”

Sted:
Vi har opsamlingspunkt ved Sundby Metro Station hvorfra vi vil begive os mod nord af Ørestad Blvd. til den første indgang Amager Fælled. Det er herfra vi organisere os og påbegynder arbejdet.

Baggrund:
I forbindelse med VVM undersøgelsen sidst i august ryddede man et spor på sammenlagt ca. 9.500 m2. For en stor del af arealet blev der efterladt træ, barkflis og anden organisk materiale, der efter vores overbevisning vil være med til at tilføre væsentligt kvælstof til en i forvejen kvælstoffattig jord og dermed ødelægge den eksisterende biotop og levegrund for en masse planter, svampe og dyr i området.

By & Havn foruden Miljøministeriet er ikke enig i denne opfattelse og derfor er dette materiale ikke blevet fjernet.

Hvad er formålet:
Vi mener at fjernelse af flis vil have positiv effekt, så der kan dannes vegetation hvor flisen ligger og ikke kvæle den gamle strandeng.

By & Havn har givet os tilladelse til at vi selv kan fortage den naturpleje som vi anser for nødvendig på dette areal.

, ,

0

Din varekurv